ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 2/2023 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)