Δημοτικά Πολυϊατρεία Χολαργού

Τα Δημοτικά πολυϊατρεία, είναι στην οδό Αγαμέμνονος 4, στον Χολαργό

Ενεργοί Ιατροί και Επαγγελματίες Υγείας Χολαργού

Γραφείο Φυσικοθεραπείας – Εργοθεραπείας:

Γραφείο Προληπτικής Ιατρικής:

Share to: