Δ΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
4ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Χολαργού

Προϊσταμένη Τμήματος η κυρία Ελευθερία Φράγκου

Ο 4ος βρεφονηπιακός σταθμός βρίσκεται στο κτήριο εντός του Γ.Ν.Α. Γεώργιος Γεννηματάς, επί της λεωφόρου Μεσογείων 254 στο Χολαργό.

Share to: