Τμήμα Διοικητικό - Οικονομικό

Προϊσταμένη Τμήματος η κυρία Γεωργία Γιαχουντή (2106510953)

Το Τμήμα Διοικητικό – Οικονομικό στεγάζεται στο κτήριο Δημάρχου Δημητρίου Νικολάου, επί της οδού Αγαμέμνονος 4 στο Χολαργό, (2106531778)

Συγκροτείται από:

Share to: