ΦΩΤΟΘΗΚΗ

Α΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Β΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 2ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ & 3ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 1ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

Γ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 2ος ΠΑΙΔΙΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΠΑΠΑΓΟΥ

Δ΄ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ - 4ος ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΣ ΣΤΑΘΜΟΣ ΧΟΛΑΡΓΟΥ

ΤΜΗΜΑ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ - ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ

ΤΜΗΜΑ Κ.Α.Π.Η

ΤΜΗΜΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ