Α΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
1ος Βρεφονηπιακός Σταθμός Χολαργού

Προϊσταμένη Τμήματος η κυρία Ανθή Παπαγεωργακοπούλου

Ο 1ος βρεφονηπιακός σταθμός βρίσκεται στο κτήριο Δημάρχου Σοφοκλή Μαντά, επί της οδού 17ης Νοεμβρίου 121 στο Χολαργό.

Share to: