Γ΄ Τμήμα Προσχολικής Αγωγής
1ος Βρεφονηπιακός & 2ος Παιδικός Σταθμός Παπάγου

Προϊσταμένη Τμήματος η κυρία Αλεξάνδρα Σκουρτσίδου

Ο 1ος βρεφονηπιακός σταθμός βρίσκεται στο κτήριο Δημάρχου Βασιλείου Ξύδη, επί της συμβολής των οδών Βερσή & Αλευρά στου Παπάγου

Προϊσταμένη Παιδικού Σταθμού η κυρία Αλεξάνδρα Σκουρτσίδου

Ο 2ος παιδικός σταθμός βρίσκεται στο κτήριο επί της οδού Αναστάσεως 79 στου Παπάγου.

Share to: