Επίσκεψη του κ. Παναγιώτη Μπαμίδη Καθηγητή τού Τμήματος Ιατρικής τού Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης στο Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.