ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ_ΠΡΟΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΟΥ_ΕΛΕΓΧΟΥ_01.07.2023