ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023
για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη

ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥ ΔΙΚΑΙΟΥ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ,
για την υλοποίηση της δράσης

«Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση, καθώς και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης της χρονικής περιόδου 2022-2023»
ΣΥΓΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ
ΚΑΙ ΑΠΟ ΕΘΝΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 22/03/2023 ΕΩΣ 31/03/2023

 

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για να δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΟΧ πατήστε εδώ

Για να δείτε το  Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ πατήστε εδώ 

Για να δείτε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ειδικότητες κατηγορίας ΠΕ ή ΤΕ πατήστε εδώ

Για να δείτε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση για ειδικότητες κατηγορίας ΔΕ ή ΥΕ πατήστε εδώ

Share to: