ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2023 (Ειδικότητα ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 2/2023

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

 

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)»

 

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ Ιατρών Γενικής Ιατρικής για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ-ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Εξυπηρέτηση των μελών του Κ.Α.Π.Η. ως προς την παρακολούθηση της σωματικής υγείας και των ειδικών προβλημάτων, την παραπομπή σε κλινικές εξετάσεις και την ηλεκτρονική συνταγογράφηση», συνολικής διάρκειας από την υπογραφή της σύμβασης έως δώδεκα (12) μήνες.

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 28/10/2023 ΕΩΣ 09/11/2023

 

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για να δείτε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Για να δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) πατήστε εδώ

Για να δείτε το Ειδικό Παράρτημα (Α1) Απόδειξης Γνώσης Πληροφορικής Ή Χειρισμού Η/Υ πατήστε εδώ

 

Share to: