ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ-ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ