ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΠΡΟΘΕΣΜΙΑΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠ’ ΑΡΙΘΜ. ΣΜΕ 2/2023 (ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΓΕΝΙΚΗΣ ΙΑΤΡΙΚΗΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

 

Σας ενημερώνουμε ότι, εξαιτίας της Ορθής Επανάληψης (ΑΔΑ: ΩΖ1ΩΟΛΝ6-ΣΗΑ) της  υπ΄ αριθμ. πρωτ.: 4039/27-09-2023 Ανακοίνωσης ΣΜΕ 2/2023 του Ν.Π.Δ.Δ. «Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α. Παπάγου-Χολαργού», η προθεσμία υποβολής αιτήσεων παρατείνεται έως και την Πέμπτη 09 Νοεμβρίου 2023.

 

Ο Πρόεδρος του Δ.Σ.

 

 

Αθανάσιος Βαλυράκης

Share to: