ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΕΓΚΑΙΝΙΑ_ΝΕΟΥ_ΚΤΗΡΙΟΥ_ΠΑΠΑΓΟΥ_18.06.2023