ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΔΟΤΩΝ ΜΥΕΛΟΥ ΤΩΝ ΟΣΤΩΝ – ΓΕΝΝΑΣΙΣ – ΟΡΑΜΑ ΕΛΠΙΔΑΣ