ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΤΟΥ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΩΝ ΠΑΠΑΓΟΥ ΚΑΙ ΧΟΛΑΡΓΟΥ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2022