Προκήρυξη-πρόσκληση ενδιαφέροντος για την πλήρωση θέσης κλάδου ΠΕ Διοικητικού