ΕΚΛΟΓΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΕΚΠΡΟΣΩΠΩΝ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η. ΣΤΟ Δ.Σ. ΤΟΥ Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Την Πέμπτη 26 Μαΐου 2022 και ώρες 08:00 έως 14:00 στο Κ.Α.Π.Η. (Αγαμέμνονος 4, στον Χολαργό) θα διεξαχθούν εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπων (τακτικό και αναπληρωματικό) των τακτοποιημένων οικονομικά μελών τού Κ.Α.Π.Η., που θα συμμετέχουν στο Διοικητικό Συμβούλιο τού Δημοτικού Οργανισμού Κοινωνικής Μέριμνας & Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού (ΦΕΚ 3151/27/11/12, 6δ).

Την ευθύνη διεξαγωγής των εκλογών έχει η εφορευτική επιτροπή, σε συνεργασία με την προϊσταμένη τού Κ.Α.Π.Η. κα Λέττα Αγγελή.

Δικαίωμα ψήφου, αλλά και υποβολής υποψηφιότητας, έχουν όσες/οι έχουν ανανεώσει την κάρτα μέλους για το έτος 2022 έως και την 25η Μαΐου 2022 και ώρα 10:00 (γραφείο Κ.Α.Π.Η. τηλ. 210.65.49.407).

Η καταληκτική υποβολή υποψηφιοτήτων θα γίνει με έγγραφη αίτηση, μέχρι την παραπάνω ημερομηνία και ώρα.

Κατά τη διάρκεια διεξαγωγής τής εκλογικής διαδικασίας, απαγορεύεται η παρουσία στον χώρο οποιουδήποτε πλην των άμεσα εμπλεκομένων (της εφορευτικής επιτροπής, των υπαλλήλων και της προϊσταμένης).

Μετά το τέλος της διαδικασίας εκλογής, θα γίνει η καταμέτρηση των ψήφων από την εφορευτική επιτροπή. Στον χώρο μπορούν να παρευρίσκονται και οι υποψήφιες/οι, χωρίς να εμποδίζουν ή να παρακωλύουν τη διαδικασία.

Ακολούθως θα συνταχθεί πρακτικό εκλογής που θα υπογραφεί από την εφορευτική επιτροπή και μαζί με τα ψηφοδέλτια θα τοποθετηθούν σε φάκελο ο οποίος θα φυλαχτεί από την προϊσταμένη τού Κ.Α.Π.Η. .

Τα μέλη που θα χρειαστούν βοήθεια για την ανάγνωση και συμπλήρωση του ψηφοδελτίου, θα συνοδεύονται αποκλειστικά από εργαζόμενο του Κ.Α.Π.Η. .

 

 Ο Πρόεδρος του Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.

 

Αθανάσιος Βαλυράκης

Share to: