ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ «ΦΕΣΤΙΒΑΛ ΠΑΙΔΙΟΥ» ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 22 ΙΟΥΝΙΟΥ 2022