ΔΙΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΩΝ ΓΙΑ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑΙΝΙΕΣ ΣΤΑ ΜΕΛΗ ΤΟΥ Κ.Α.Π.Η.