ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ υπ’ αριθμ. ΣΟΧ 1/2023

Για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτέων ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ πατήστε εδώ

Για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτέων ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ πατήστε εδώ

Για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτέων ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ πατήστε εδώ

Για να δείτε τον Πίνακα Απορριπτέων ειδικότητας ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ειδικότητας ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ειδικότητας ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ειδικότητας ΤΕ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ πατήστε εδώ

Για να δείτε τον ΠΙΝΑΚΑ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ & ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑΣ ειδικότητας ΥΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ  πατήστε εδώ

Share to: