ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΘΑΛΑΣΣΙΩΝ ΜΠΑΝΙΩΝ ΚΑΘΕ ΠΕΜΠΤΗ ΣΤΑ ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΑ ΠΑΠΑΓΟΥ