ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ_ΤΡΙΗΜΕΡΗ ΕΚΔΡΟΜΗ ΣΤΑ ΙΩΑΝΝΙΝΑ_19-21.12.2022