ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΟΧ 1/2021 για την πρόσληψη προσωπικού με σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ


TO ΝΠΔΔ ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)Ανακοινώνει
Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, συνολικά τεσσάρων (4) ατόμων για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «Δημοτικός Οργανισμός Κοινωνικής Μέριμνας και Προσχολικής Αγωγής Παπάγου – Χολαργού» (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου Τομέα Αθηνών και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, έδρα, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων, σύμφωνα με την ανακοίνωση ΣΟΧ 1/2021.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι από 30/12/2021 έως και 10/01/2022.

Για να δείτε την ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ πατήστε εδώ

Για να δείτε τα ΕΝΤΥΠΑ ΑΙΤΗΣΕΩΝ πατήστε εδώ και εδώ

Για να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΩΝ ΣΟΧ 10.6.2021 πατήστε εδώ

Για να δείτε το ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΗΥ_A1_ 9_12_2021 πατήστε εδώhttps://www.dokmepa.gr//knhelper.htm?height=1141&jnk=0.7925626098367862

Share to: