ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ-2ης-ΗΜΕΡΙΔΑ-ΑΓΓΕΙΑΚΕΣ-ΠΑΘΗΣΕΙΣ-20.02.2023