ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΛΕΙΣΤΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ 23.08.2023 ΤΟΠΙΚΗ ΑΡΓΙΑ