ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΠΕΤΕΙΑΚΗ-ΟΜΙΛΙΑ-ΑΝΤΙΣΤΡΑΤΗΓΟΥ-ΕΑ-Ι.ΚΡΑΣΣΑ