ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023 (Ειδικότητα ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ υπ’ αριθμ. ΣΜΕ 1/2023

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΕΡΓΟΥ

Το Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)»

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου ενός (1) ατόμου με ειδικότητα ΠΕ ΠΑΙΔΟΨΥΧΟΛΟΓΟΣ για την κάλυψη αναγκών του Ν.Π.Δ.Δ. «ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.), που εδρεύει στο Χολαργό της Περιφερειακής Ενότητας Βορείου τομέα Αθηνών, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Ψυχολογική υποστήριξη γονέων και προνηπίων και παροχή συμβουλευτικής υποστήριξης στους παιδαγωγούς», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες.

 

Η ΠΡΟΘΕΣΜΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΤΩΝ ΑΙΤΗΣΕΩΝ ΕΙΝΑΙ ΑΠΟ 20/01/2023 ΕΩΣ 30/01/2023

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για να δείτε την Αίτηση-Υπεύθυνη Δήλωση πατήστε εδώ

Για να δείτε το Παράρτημα Ανακοινώσεων Συμβάσεων Μίσθωσης Έργου (ΣΜΕ) πατήστε εδώ 

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση περί γενικών προσόντων διορισμού πατήστε εδώ

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ποινικής δίωξης πατήστε εδώ 

 

Share to: