ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ (Ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπευτών)

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

για τη σύναψη ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΟΡΙΣΜΕΝΟΥ ΧΡΟΝΟΥ

 

TO Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ

ΠΑΠΑΓΟΥ – ΧΟΛΑΡΓΟΥ (Δ.Ο.Κ.ΜΕ.Π.Α.)

Ανακοινώνει

Την πρόσληψη, με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου, ενός (1) ατόμου, διάρκειας τριών (3) μηνών με δυνατότητα παράτασης τρεις (3) μήνες ακόμα, προς αντικατάσταση υπαλλήλου που τέθηκε σε καθεστώς αναστολής καθηκόντων, για επιτακτικούς λόγους προστασίας της δημόσιας υγείας κατ΄ εφαρμογή της παρ. 6 του άρθρου 206 του ν. 4820/2021 και συγκεκριμένα ένα (1) άτομο αντίστοιχων προσόντων, κατηγορίας/εκπαιδευτικής βαθμίδας, κλάδου/ειδικότητας του προσωπικού που έχει τεθεί σε αναστολή καθηκόντων (Κωδικός θέσης 101, Ειδικότητα ΤΕ Φυσικοθεραπευτών).

 

Για να δείτε την Ανακοίνωση πατήστε εδώ

Για να δείτε την Αίτηση πατήστε εδώ

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση για τα γενικά προσόντα διορισμού πατήστε εδώ

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ύπαρξης κωλύματος 8μηνης ή 3μηνης απασχόλησης πατήστε εδώ

Για να δείτε την Υπεύθυνη Δήλωση περί μη ποινικής καταδίκης πατήστε εδώ

Share to: